Kdo jsme?

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.

 • Jsme zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké už 50 let.
 • Máme více jak 7000 členů v 57 pobočných spolcích
  ve 14 krajích České republiky.
 • Jsme stabilní organizace se silným hlasem.

Co děláme:

 • Hájíme práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých.
 • Pomáháme lidem s mentálním postižením žít tak,
  jak se jim líbí a jak chtějí.
 • Učíme lidi s mentálním postižením nové dovednosti.
 • Učíme ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se
  s lidmi s mentálním postižením.